Lid mutatieformulier

kk

gegevens lid/speler
Naam lid*
Team
Mobiel nr*
Mailadres*
gegevens ouder 1
Naam
Mobiel nr
Mailadres
gegevens ouder 2
Naam
Mobiel nr
Mailadres
opmerkingen
akkoord

  • De opgegeven mutaties zullen worden verwerkt in de ledenadministratie van sv Dios.

Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld